Bc. Jakub Šebök

Diplomová práce

Realization of the system for access management and identity federation with use of service mojeID and the product DirX Access.

Realization of the system for access management and identity federation with use of service mojeID and the product DirX Access.
Anotace:
Cílem práce je implementace klientského programu na straně DirX Access, který kooperuje s Českým poskytovatelem identit mojeID. Tato kooperace pozůstává z autentizace uživatelů autoritou třetích stran, tak že jejich osobní data mohou být použité pro další zpracování v mechanizmu řízení přístupu služby DirX Access.
Abstract:
The aim of this thesis is implementation of a client program on the side of DirX Access which cooperates with the Czech identity provider mojeID. This cooperation consists of authenticating users by third party authority such that their credentials can be used for further processing in access management mechanism of DirX Access.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma