Bc. Zbyšek Podhrázský

Diplomová práce

"Cartoon-like" 3D vizualizace digitálních plánů měst

Anotace:
Diplomová práce pojednává o principech 3D vizualizace pomocí jazyka VRML 97 a popisuje základní funkce tohoto jazyka. Práce je zaměřena na možnosti geo-vizualizace zastavěných částí obcí. Součástí práce je vytvoření samostatné on-line aplikace sloužící pro generování virtuálních scén. Ukázková scéna vzniklá v dané aplikaci je uvedena v příloze.
Abstract:
This master`s thesis discourse principles of 3D visualization in VRML 97 language and describes basic functions of this language. Thesis is focused on possibilities of geovisualizations of build-up city parts. A part of thesis is also creation of stand-alone on-line aplication serving for generating virtual scenes. Display of scene, created by the aplication, can be found in appendix.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a kartografie

Práce na příbuzné téma