Bc. Zbyšek Podhrázský

Master's thesis

"Cartoon-like" 3D vizualizace digitálních plánů měst

Abstract:
Diplomová práce pojednává o principech 3D vizualizace pomocí jazyka VRML 97 a popisuje základní funkce tohoto jazyka. Práce je zaměřena na možnosti geo-vizualizace zastavěných částí obcí. Součástí práce je vytvoření samostatné on-line aplikace sloužící pro generování virtuálních scén. Ukázková scéna vzniklá v dané aplikaci je uvedena v příloze.
Abstract:
This master`s thesis discourse principles of 3D visualization in VRML 97 language and describes basic functions of this language. Thesis is focused on possibilities of geovisualizations of build-up city parts. A part of thesis is also creation of stand-alone on-line aplication serving for generating virtual scenes. Display of scene, created by the aplication, can be found in appendix.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / Geography and Cartography

Theses on a related topic