Bc. Lucie Podráská

Master's thesis

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Audit Legal Delimitation and Audit of Financial Statements
Abstract:
V této diplomové práci se zabývám auditem účetní závěrky. Jako cíl jsem stanovila vysvětlit podstatu a význam auditu, popsat z jakých dokumentů auditor při ověřování závěrky vychází a jak postupuje a nakonec aplikovat získané poznatky na vybranou společnost. V první části nejdříve vymezuji pojem audit, popisuji historický vývoj auditingu a uvádím předpisy upravující oblast auditu. Dále jsem se zaměřila …more
Abstract:
This graduation thesis deals with the audit of account deadline. Its aim is to explain the principle and importance of the audit and to describe the documents which auditor needs to check and how he gets along with these documents. Afterwards I apply acquired knowledge to a selected company. In the first part I define the term audit, then I describe the historical development of auditing and I present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2010
  • Supervisor: Mgr. Alena Klumparová
  • Reader: Ing. Hana Peprná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS