Jiří Horník

Diplomová práce

Zdravotní příprava u JPO

Health Preparation of Fire Brigades
Anotace:
HORNÍK, J. Zdravotní příprava u jednotky PO. Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2015, 103 s. Cílem práce je přinést ucelený pohled na novinky zdravotní přípravy jednotek PO. Úvodní část práce se věnuje statistice u událostí, při kterých je možné se setkat a hlavně využít znalosti zdravotní přípravy jednotek PO v naší republice. Druhá část se věnuje odborné přípravě jako celku. Třetí hlavní část …více
Abstract:
HORNÍK, J. Medical training of The Fire Brigade Units The diploma thesis, Ostrava, VSB-TU, 2015, 103 p. The aim of this work is to provide a comprehensive view of medical training of The Fire Brigade Units. The first part is devoted to statistics of events where you can meet and mainly use the knowledge of The Fire Brigade Units medical training in our country. The second part follows with a cross …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Hanuška
  • Oponent: Martin Žaitlik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava