Bc. Daniel Jiří Hynek

Master's thesis

Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Legal Aspects of the Activities of the Office for Personal Data Protection
Abstract:
Diplomová práce s titulem "Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů" se zabývá specifiky činnosti této instituce. Teoretická část je zaměřena na právní postavení, působnost, organizační strukturu, kontrolní, sankční, legislativní činnost a spoluprací s veřejností. Praktická část se zaměřuje na obecné nařízení o ochraně osobních údajů - aktu pro zajištění jednotného digitální …more
Abstract:
Diploma thesis on "Legal aspects of Activities of the Office for Personal Data protection" deals with the specifics of this institution. Theoretical part is focussed on legal status, scope of activity, organizational structure, control, sanction, legislative activities and cooperation with the public. Practical part is focussed on General data protection regulation Act (GDPR Act) - Act which ensures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta