Theses 

Hudební výchova ve Svobodném státě Sasko a v České republice. Popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol. – Mgr. Gabriela WINGENDER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Gabriela WINGENDER

Rigorózní práce

Hudební výchova ve Svobodném státě Sasko a v České republice. Popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol.

Popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol.

Music education in the Free State of Saxony in Germany and in the Czech Republic. Description and comparison of the music education of Leo Kestenberg and Vladimir Helfert with today's teaching conception in the both countries. Comparing today's teaching plains of music education in both countries on the elementary school.

Anotace: Práce se zabývá popisem a srovnáním koncepcí výuky hudební výchovy ve Svobodném státě Sasko a v Čechách. V první části jsou popsány koncepce dvou reformátorů, Leo Kestenberga z Německa a Vladimíra Helferta z Čech, které byly vytvořeny ve zhruba stejném období po první světové válce. Tyto koncepce jsou následně porovnány se současnými koncepcemi výuky hudební výchovy v těchto státech. Druhá část práce srovnává podrobně současné učební plány a programy předmětu hudební výchova pro první až čtvrtou třídu základní školy v Sasku a v České republice. V závěrečném výzkumu formou dotazníku hledáme odpovědi na zadané hypotézy. Ptáme se žáků ze saských a českých základních škol.

Abstract: This work is concerned to the description and comparison of the teaching conception of the music education in Germany more in Free State of Saxony and in Czechia. In the first part, there are conceptions of two reformer described - Leo Kestenberger from Germany and Vladimír Helfert from Czechia. Conceptions were created approximately in the same time after World War I. These concepts are further compared with the current concept of teaching music education in these countries. Second part of the work compare in detail current teaching schema of the subject music education from first till fourth class of the elementary school both in Saxony and Czechia. In the final research are we looking for answers in the form of a questionnaire to the hypothesis. We ask students from Saxony and Czech of elementary schools.

Klíčová slova: Hudební výchova, reforma, koncepce, osnova, učební plán, porovnání, výzkum, kompetence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=179225 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

WINGENDER, Gabriela. Hudební výchova ve Svobodném státě Sasko a v České republice. Popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol. . Ústí nad Labem, 2018. rigorózní práce (PhDr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz