Mgr. Adéla Pavlunová

Bachelor's thesis

Hrdinou může být každý. Sada story s hrdinskou tématikou pro časopis Respekt

Anyone can be a hero. A collection of stories with heroic themes for publishing in the magazine Respekt
Abstract:
Práce si klade za cíl předložit sadu autorských hrdinských příběhů určených pro časopis Respekt. Záměrem práce je objasnit propojení hrdinství a žánru story a definovat tyto pojmy v teoretické části. Zvláštní pozornost přikládám v tomto kontextu funkcím story. Teoretická část se dále soustředí na motiv hrdinství v historii, z pohledu dnešního vnímání a v neposlední řadě se zabývá problematikou každodenního …more
Abstract:
The thesis aims to present a set of copyright heroic stories intended for magazine Respekt. The goal of this work is to clarify the link between heroism and feature stories and define these concepts in the theoretical part. I attach special attention to functions of story in this context. The theoretical part is also focused on the theme of heroism in history and from the perspective of today's perception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism