Bc. Kryštof Horáček

Bakalářská práce

From Beowulf to Arthur: The Evolution of Heroism

From Beowulf to Arthur: The Evolution of Heroism
Anotace:
Tato práce porovnává staroanglický hrdinský epos Beowulf s rytířským románem Sira Thomase Maloryho Le Morte d’Arthur, díla, která patří mezi nejvýznamnější texty hrdinské fikce, aby ilustrovala vývoj zobrazení hrdiny a následný odklon od hrdiny jako jednotlivce k hrdinskému kolektivu v rámci středověké anglické literatury.
Abstract:
By comparing the Old English poem Beowulf with Sir Thomas Malory’s Le Morte d’Arthur, two of the most influential works of heroic fiction, this thesis illustrates the development of heroic traits and the shift from the heroic individual to the heroic collective in the context of Medieval English literature.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vladimir Srebnitskiy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura