Martin Jurkovič

Diplomová práce

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Integrated Public Transport System in the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V teoretické části popisuje pojem integrovaný dopravní systém a jeho výhody. V praktické části popisuje vznik a vývoj IDS JMK a rozebírá jeho dílčí subsystémy: organizačně-ekonomický, tarifní, dopravní. V závěru práce jsou stručně představeny integrované dopravní systémy existující v jiných krajích České republiky …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Integrated public transport system in South Moravia region. The author describes the term of integrated public transport system and its advantages in the theoretical part of the thesis. The practical part deals with constitution and development of the system in the South Moravia region and describes its subsystems: organizing and economical, tariff and transport subystem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Adam Žert

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34521

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management