Kateřina Zajíčková

Diplomová práce

Zhodnocení hospodaření a dopad mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 na Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

Financial Management Evaluation and the Impact of Emergency Measures in Connection with the COVID-19 Pandemic on the Integrated Transport System of the Olomouc Region
Anotace:
Cílem práce je zhodnocení problematiky Integrovaného dopravního systému z pohledu financování a hospodaření v době pandemie covid-19, tedy srovnání let před zavedením restriktivních opatření a let, kdy byla vláda nucena přijmout přísná opatření související se snížením šíření onemocnění covid-19. Vzhledem k tomu, že práce se má zaměřovat na dopady covid-19, je kladen důraz na komparaci období před pandemií …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the issue of the Integrated Transport System from the point of view of financing and management during the covid-19 pandemic, i.e. a comparison of years before the introduction of restrictive measures and years when the government was forced to take strict measures related to reducing the spread of the covid-19 disease. Since the work is to focus on the impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2022
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Roman Vavrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava