Mgr. Markéta Dorazilová

Bakalářská práce

V manželství či mimo manželství? - Postoje mladých lidí k plodnosti

In marriage or outside marriage? - Attitudes to fertility among young people
Anotace:
Hlavním cílem mé práce je zjistit postoje mladých lidí v České republice k plodnosti (zda upřednostňují plodit děti do manželství či mimo manželství) a odhalení míry vlivu zvolených socio-demografických ukazatelů (pohlaví, věk, vzdělání, religiozita) a rodinného prostředí na tento postoj. V teoretické části se snažím vystihnout pozadí demografické doby, ze které pochází zvolené datové soubory, a zaměřuji …více
Abstract:
The main aim of my work is to ascertain attitudes among young people in the Czech Republic to fertility (whether young people prefer bear children in a marriage or outside marriage) and reveal the degree of influence of chosen socio-demographic characteristics (sex, age, education, religiosity) and family surrounding on this attitude. In the theoretical part, I try to capture the background of demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Pakosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie