Kristýna Bahenská

Bakalářská práce

Obsah živin a kvalita půdního sorpčního komplexu po aplikaci kompostu

Nutrients content and quality of soil sorption complex after compost application
Anotace:
Bakalářská práce „Obsah živin a kvalita půdního sorpčního komplexu po aplikaci kompostu“ hodnotí vliv aplikace kompostu na chemické vlastnosti kambizemě modální. Během let 2019 a 2020 byly stanoveny tyto vlastnosti – půdní reakce, tlumivost, obsah živin, kationtová výměnná kapacita a nasycenost sorpčního komplexu, obsah organického uhlíku a obsah humusových látek. Byly využity standardní analytické …více
Abstract:
Bachelor thesis „Nutrients content and quality of soil sorption complex after compost application“ is aimed the assessment of chemical soil properties in Haplic Cambisol after the compost amendment. Soil reaction, buffering capacity, quality of soil sorption complex, nutrients and organic carbon content, and the amount of humic substances were determined during the period 2019 and 2020. Standard analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta