Bc. Nikola Plocková

Diplomová práce

Socioekonomická a demografická analýza ORP Nové Město na Moravě se zaměřením na rozvoj nejmenších sídel

Socioeconomic and demographic analysis ORP Nové Město na Moravě with a focus on development of the smallest settlements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá socioekonomickou a demografickou analýzou ORP Nové Město na Moravě se zaměřením na problematiku rozvoje nejmenších sídel (do 200 obyvatel). Cílem práce bylo zhodnotit dlouhodobý a současný vývoj nejmenších sídel a určit hlavní determinanty jejich populačního a sídelního vývoje. V první části práce byly vymezeny teoretické poznatky, nezbytné pro další zpracování praktické části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the socioeconomic and demographic analysis ORP Nové Město na Moravě with a focus on problems and development of the smallest settlements (until 200 residents). The main aim of this thesis was to analyse and evaluate long-term and more recent development, specifying the main determinants of their population and urban evolution. The initial part of this research required …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií