Bc. Martin Drdla

Bakalářská práce

Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství ve Správním obvodě ORP Nové Město na Moravě

The Impact of the CAP EU on the development of the agriculture in the region SO ORP Nové Město na Moravě
Anotace:
Tato bakalářská práce se v první části věnuje problematice Společné zemědělské politiky Evropské unie a Programu rozvoje venkova. Další část práce se zabývá fyzicko-geografickou a socioekonomickou charakteristikou zájmového území. V další části je popsán vývoj a současný stav zemědělství v zájmovém území. Nejdůležitější část práce se věnuje finančním tokům zemědělských dotací, jejich dopadu na region …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the problems of common agricultural politics of European Union and The Programme of countryside development in its first part. Physical-geographical and socio-economic characteristics of the observed region form the first part. The development and present state of agriculture of this region is described in another part. The most important chapter of the thesis is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hradický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta