Bc. Iveta Doležalová

Diplomová práce

Marketingová komunikace neziskové organizace

Marketing communication of nonprofit organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací neziskové organizace. Konkrétně se jedná o Útulek pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava. Teoretická část popisuje poznatky z oblasti neziskového sektoru. Vymezuje charakteristiku a typologii neziskových organizací. Vysvětluje, jak tyto organizace využívají marketing a marketingovou komunikaci. Praktická část se zabývá představením vybrané organizace, a …více
Abstract:
This thesis deals with marketing communication of a nonprofit organization. Specifically it is focused on a shelter for animals in need Zlín-Vršava. The theoretical part describes findings from the nonprofit sector. It defines characteristics and typology of nonprofit organization. It explains, how these organizations use marketing and marketing communication. The practical part is aimed at introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní