Ing. Jana Čepelíková

Diplomová práce

Rizikový kapitál jako nástroj inovačního podnikání se zaměřením na Business Angels

Venture Capital as a Tool for Innovative Business with a Focus on Business Angels
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rizikového kapitálu a to zejména mírou jeho využití jako nástroje pro inovační podnikání v podmínkách České republiky. Konkrétněji se pak práce zaměřuje na business angels. Ambicí práce je rozšíření české literatury v dané problematice o poznatky ze zahraniční literatury a sjednocení poměrně roztříštěných informací o tomto druhu kapitálu, jež by přispěla …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of venture capital, especially in the terms of its prerequisite as a tool for innovative business in the context of Czech Republic. More specifically, the thesis focuses on business angels. The ambition of this work is an extension of the knowledge of Czech literature focused on this issue with findings from foreign literature and also a summarization of quite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čepelíková, Jana. Rizikový kapitál jako nástroj inovačního podnikání se zaměřením na Business Angels. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN