Bc. Petra Nedvědová

Diplomová práce

Rizikový a rozvojový kapitál jako forma alternativního financování malého a středního podnikání ve vybraných zemích Evropy a v České republice

Venture Capital as a Form of SME´s Alternative Financing in Selected European Countries and the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza využívání rizikového a rozvojového kapitálu ve vybraných evropských zemích, především pak v České republice. Práce zkoumá přínos odvětví soukromého kapitálu pro rozvoj malého a středního podnikání a řeší jeho podstatu. První část je zaměřena na charakteristiku rizikového a rozvojového kapitálu, zmiňuje hlavní subjekty s ním spjaté a popisuje samotný proces …více
Abstract:
The subject of the thesis is to analyze the use of venture capital in selected European countries, especially in the Czech Republic. The paper examines the contribution of private equity to development of small and medium-sized enterprises and deals with its essence. The first part is focused on the characteristics of venture capital, mentions the key associated subjects and describes the financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013
Zveřejnit od: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nedvědová, Petra. Rizikový a rozvojový kapitál jako forma alternativního financování malého a středního podnikání ve vybraných zemích Evropy a v České republice. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta