Theses 

Mezinárodní vztahy Československa a korejských států v letech 1945-1968 - příspěvek ke studiu mezinárodních vztahů v období studené války – Bc. Petr Čížek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Čížek

Bakalářská práce

Mezinárodní vztahy Československa a korejských států v letech 1945-1968 - příspěvek ke studiu mezinárodních vztahů v období studené války

International relations of Czechoslovakia and Korean states 1945-1968 - a contribution to the studies of international relations in the Cold war era

Anotace: Cílem práce je analýza vývoje mezinárodních vztahů mezi Československem a oběma korejskými státy v období po roce 1945, zejména pak během konfliktu v Koreji. V další části práce se student věnuje následujícímu období, kdy Československo působilo v rámci Dozorčí komise neutrálních států. Chronologicky je práce zakončena událostmi vyhoštění jihokorejských sportovkyň během mistrovství světa v basketbalu v Praze v roce 1967. Základní metodou vypracování bylo studium dobových československých pramenů doplněné prostudováním souvisejících příspěvků v současných odborných historických periodikách.

Abstract: Objective of this study is analysis of international relations between Czechoslovakia and Korean states in the post-war era, especially during the Korean war. In the next part of the study, the student focuses on the following years, when Czechoslovakia took part in the Supervisory commitee of neutral countries. Chronology of this study ends with the events of the expulsion of south Korean sportswomen during the 1967 Prague women's basketball world championship. Primary working method was studying of original czechoslovakian sources supplemented by studying of related contributions in today's scientific historical periodics.

Klíčová slova: Československo, Korea, mezinárodní vztahy, mezinárodní politika, diplomacie, studená válka, korejská válka, Organizace spojených národů, zahraniční mise, vojenská nemocnice, komunismus, propaganda, tisk, filmový týdeník, literatura

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24870 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Čížek, Petr. Mezinárodní vztahy Československa a korejských států v letech 1945-1968 - příspěvek ke studiu mezinárodních vztahů v období studené války. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 05:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz