Petr Fajks

Bakalářská práce

Analýza rizik držení a nošení palných zbraní na území ČR

Risk analysis of possession and carrying of firearms in the Czech Republic
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou rizik držení a nošení palných zbraní na území ČR. Vychází z dostupných odborných literárních zdrojů a legislativního rámce dané problematiky na území ČR. V souvislosti s komparací možností a pravidel získání a vlastnictví zbrojního průkazu je zde zohledněn legislativní rámec i ostatních vybraných států EU. Důraz je kladen zejména na rozdělení zbraní na …více
Abstract:
The following bachelor thesis provides the analysis around the possession and carrying of firearms in the Czech Republic. It is based on the available academic literature sources and the legislative framework portraying the problem in the Czech Republic. It provides the comparison of the possibilities and rules of acquisition and possession of a firearms license, whilst the supportive legislative framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS