Mgr. Denisa Rollerová

Diplomová práce

Právní úprava držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva

Legal Regulation of Possession of Firearms for the Protection to Life, Health and Property in the Terms of Administative Law
Anotace:
Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený náhled na problematikou civilního držení a nošení střelných zbraní k ochraně života, zdraví a majetku z pohledu správního práva. Po úvodních slovech týkajících se vymezení základních stěžejních pojmů stávající úpravy, se práce zaměřuje na zhodnocení podmínek a okolností při vydávání a pozbývání zbrojních průkazů. Poslední část práce se zabývá základním …více
Abstract:
The aim of the master thesis is to give a comprehensive view on the issue of civilian possession and carrying of firearms to protect life, health and property in the terms of administative law. After introductory part dealing with important terms in the current legislation, main part of thesis is focused on the complex analysis of conditions and circumstances of issuing and losing of weapon licenses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta