BcA. Aleš GRYGAR

Diplomová práce

Design počítačové hry, design v kontextu tvorby počítačových her

Computer Game Design, Design in the Context of Creation of Computer Games
Anotace:
Obsahem diplomové práce jsou teoretické údaje ve formě, ve které podpoří stávající charakteristiku videoher jako perspektivního média masové zábavy a také jako potenciálního oboru pro multimediální a výtvarná studia. V praktické části této práce je vypracován produkční postup designu a implementace videoherního obsahu do videoherního enginu.
Abstract:
The contents of this diploma thesis are theoretical data in form, that supports current characteristic of videogames as a perspective media for mass entertainment and potential field of multimedia and art studies. Practical part of this thesis contains created production pipeline of design and implementation of the videogame contents into videogame engine.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011
Zveřejnit od: 15. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. ak. soch. Pavel Škarka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRYGAR, Aleš. Design počítačové hry, design v kontextu tvorby počítačových her. Zlín, 2011. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design