Bc. Michaela Kuníková

Bakalářská práce

Japonská tanka ve finské literatuře od Tuomase Anhavy po současnost

Japanese tanka in Finnish Literature from Tuomas Anhava up to the present days
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem japonské básnické formy tanka na finskou literaturu. Práce se také věnuje jejímu překladu finským spisovatelem Tuomasem Anhavou v básnické sbírce "Täällä kaukana". Jsou tu představeny problémy, kterým čelil při překladu tanky a i jak se mohl k překladu této básnické formy dostat. Následně se práce zabývá současnými finskými autory píšící poezii tanka.
Abstract:
This bachelor thesis presents the influence of Japanese poetic form tanka on Finnish literature. Thesis also looks into tanka's translations by the Finnish author Tuomas Anhava in his collection of poems "Täällä kaukana". Here are introduced problems Anhava dealt with while translating tanka and also what could have influenced him into translating this poetic form. Simultaneously, thesis features contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jan-Marek Šík
  • Oponent: Mgr. Michal Švec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.