Bc. Kristýna Konečná

Bakalářská práce

English Pronunciation of Czech Singers

English Pronunciation of Czech Singers
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na spojitost hudebního sluchu s kvalitou výslovnosti v anglickém jazyce. Nejprve jsou vymezeny rozdíly výslovnosti češtiny a angličtiny a poté jsou popsány faktory ovlivňující osvojení anglického přízvuku ve spojitosti s hudebním sluchem. Jelikož je práce zaměřena výhradně na zpěváky, je sledována i kvalita zpěvu a její vliv na kvalitu výslovnosti. Praktická část srovnává …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on musical aptitude and quality of singing in the connection with the quality of pronunciation of English of Czech singers. In the theoretical part of the thesis the differences between the Czech language and the English language are listed. Also the factors influencing the acquisition of a plausible accent and criteria for high quality of singing are mentioned. In the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Králiková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta