Jiří KUKLÍK

Diplomová práce

Projevy stresu v procesu adaptace jedince na prostředí institucionální výchovy

Stress Manifestations in the Process of Individual Adaptation to an Institutional Education Environment
Anotace:
Jedním z důležitých témat v oblasti pedagogických intervencí v rámci zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je problematika adaptace jedince na toto prostředí, které je možné považovat za zátěžové a proces adaptace může být spojen s projevy stresu u adaptujícího se jedince. Teoretická východiska práce proto budou zahrnovat problematiku náročných a zátěžových situací, stresu a jeho projevů a …více
Abstract:
One of the important topics in the area of pedagogical interventions within the facility for institutional and protective education is the issue of adapting an individual to this environment, which can be considered a burden and the process of adaptation can be associated with stress manifestations in an adapting individual. The theoretical basis of work will therefore include problems of stressful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKLÍK, Jiří. Projevy stresu v procesu adaptace jedince na prostředí institucionální výchovy. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta