Tereza ŠIMEČKOVÁ

Bakalářská práce

Styl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u dospívajících

Parental Rearing Style and the Choice of Coping Strategies in Adolescents
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv stylu rodinné výchovy na volbu strategií zvládání stresu u 127 adolescentů ve věku 15 - 22 let. Cílem této výzkumné práce je zjistit, zda má rodinné prostředí signifikantní vliv na volbu strategií zvládání zátěže v dospívání. Respondenti svou vnímanou rodinnou výchovu hodnotili pomocí dotazníku s-EMBU, zatímco volba copingových strategií byla zaznamenávána pomocí dotazníku …více
Abstract:
The thesis examines the influence of the parental rearing style on the choice of coping strategies in 127 adolescents aged from 15 to 22 years. The purpose of this research is to find out whether there is a significant relationship between the family environment and the choice of coping strategies in adolescents. The respondents assessed their perceived parental rearing practices by using s - EMBU …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEČKOVÁ, Tereza. Styl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u dospívajících. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta