Bc. Nadezda Domnina

Master's thesis

Rozbor současných změn forem a nástrojů finanční regulace v EU a potenciálního vlivu těchto změn na finanční stabilitu

Analysis of current changes in the forms and instruments of financial regulation in the EU and the potential impact of these changes on financial stability
Abstract:
V diplomové práci se zabývám analýzou regulace finančního trhu se zaměřením na ekonomiku Evropské Unie, objasněním právních postavení regulaci finančního trhu a porovnáním důsledků ekonomických změn v ekonomice Evropské Unie
Abstract:
This research work deals with the analysis of financial markets regulation with a focus on the European Union economy, clarify of the financial market regulation legal status and compare the effects of economic changes on the European Union economic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services