Sabina Cicvárková

Bakalářská práce

Sociální práce se seniory na oddělení geriatrie v Oblastní nemocnici Kolín, a.s

Social work with the seniors in the geriatrics department in the Kolin´s regional hospital of the mid-region district
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám sociální prací na oddělení geriatrie. Cílem mé práce je zjistit, jak senioři vnímají „kvalitní život“ ve stáří, jaké mají povědomí o sociální práci na oddělení geriatrie a o možných navazujících sociálních službách po ukončení hospitalizace v Kolíně. Práci jsem rozčlenila na dvě části. V první části se věnuji teorii, která se k tématu bakalářské práce vztahuje a druhá …více
Abstract:
In my bachelor work I am discussing the work in the geriatric department. The target of my work is to find out, how is the „quality of life“ seen by the seniors in this stage of life. What is their awareness of the social work in the geriatric department and of their possibilities of social services after they are released from the hospital in Kolin. I have devided my work into two parts. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1046

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Lucie Smutková
  • Oponent: Alena Merkunová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma