Jana SOUKUPOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita ošetřovatelské péče o pacienty s potřebou geriatrické péče

The quality of nursing care for patients with the need for geriatric care
Anotace:
Abstrakt - Kvalita ošetřovatelské péče o pacienty s potřebou geriatrické péče. Současný stav: Kvalita ošetřovatelské péče je důležitým faktorem v určování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. Cílem kvalitní ošetřovatelské péče je zvýšení kvality života a spokojenost pacientů. Teoretická část se zabývá obecně vymezenými pojmy týkající se kvality ošetřovatelské péče, dále pak stářím a bio-psycho …více
Abstract:
Abstract The quality of nursing care for patients with the need of geriatric care. Current state: The quality of the nursing care is an important factor in determining the satisfaction of patients with provided care. The aim of the quality nursing care is to improve the quality life and patients´ satisfaction. The theoretical part deals with generally defined concepts regarding to the quality of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Jana. Kvalita ošetřovatelské péče o pacienty s potřebou geriatrické péče. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zebjya zebjya/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
Bulánová, L.
4. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.