Sabina Cicvárková

Bachelor's thesis

Sociální práce se seniory na oddělení geriatrie v Oblastní nemocnici Kolín, a.s

Social work with the seniors in the geriatrics department in the Kolin´s regional hospital of the mid-region district
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám sociální prací na oddělení geriatrie. Cílem mé práce je zjistit, jak senioři vnímají „kvalitní život“ ve stáří, jaké mají povědomí o sociální práci na oddělení geriatrie a o možných navazujících sociálních službách po ukončení hospitalizace v Kolíně. Práci jsem rozčlenila na dvě části. V první části se věnuji teorii, která se k tématu bakalářské práce vztahuje a druhá …more
Abstract:
In my bachelor work I am discussing the work in the geriatric department. The target of my work is to find out, how is the „quality of life“ seen by the seniors in this stage of life. What is their awareness of the social work in the geriatric department and of their possibilities of social services after they are released from the hospital in Kolin. I have devided my work into two parts. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2010
  • Supervisor: Lucie Smutková
  • Reader: Alena Merkunová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bachelor programme / field:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Theses on a related topic