Mgr. Adam Mertel, Ph.D.

Disertační práce

Visualization and Analysis of Historical Data in GIS

Visualization and Analysis of Historical Data in GIS
Anotace:
V posledních několika desetiletích získaly metody geografických informačních systémů (GIS) obecnější využití v různých vědních oborech a počet studií, které tyto metody používají v rámci humanitních věd, také neustále roste. Jednou z oblastí, kde se GIS postupně přizpůsobuje, je obor historických studií. Cílem této práce je představit možnosti a výzvy, které stojí před aplikací GIS v rámci studia dějin …více
Abstract:
In the last few decades, the methods of geographic information systems (GIS) have acquired a more generalized usage in various scientific fields and the number of studies that apply these methods within humanities is also steadily growing. One of the areas, where GIS is gradually adapting, is the field of historical studies. The goal of this thesis is to present the possibilities and challenges that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Karel Kriz, doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Práce na příbuzné téma