Tomáš SZOTKOWSKI

Bakalářská práce

Spolupráce sociálního pracovníka s osobami závislými na drogách

Cooperation of a social worker with substance-dependent persons Trends in work of social worker
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a současné zaměření sociální práce v oblasti poradenství u cílové skupiny osob závislých na návykových látkách. Jejím cílem je popsat současnou situaci v oblasti drogové a sociální politiky se zaměřením na problematiku návykových látek a popis tendencí v jejím vývoji. Pomoc osobám závislým na návykových látkách je součástí sociální a drogové politiky jednotlivých …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the development and contemporary orientation of social work in the area of counselling in the target group of people addicted to addictive substances. Its aim is to describe the current situation in the field of drug and social policy with a focus on substance abuse and a description of trends in its development.Assistance to addicts is part of the social and drug policies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Rímeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZOTKOWSKI, Tomáš. Spolupráce sociálního pracovníka s osobami závislými na drogách. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta