Mgr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Disertační práce

Integrace různých přístupů k hodnocení příběhů evokovaných TAT: Interpersonální decentrace a afektivní škála

The integration of different approaches to evaluation of stories evoked by Thematic Apperception Test: the Interpersonal Decentering and the Affective Scale
Anotace:
Cílem disertační práce je návrh interpretačního přístupu k příběhům evokovaných Tématicko- apercepčním testem a příspět k validizaci škál Interpersonální decentrace a Afektivní škály. Východiskem pro integraci byla předchozí metaanalýza šestnácti přístupů k hodnocení TAT. V práci prezentovaný system, který by mohl být využit k diagnostice osobnosti, se tak opírá o kategorie vyvozené z této metaanalýzy …více
Abstract:
The aim of the PhD thesis is to propose an interpretive approach to stories evoked by Thematic Apperception Test that could be used in conditions of personality assessment. The purpose of research is also to contribute to validity of the Interpersonal decentring scale and the Affective scale. Assessment procedure elaborated in thesis is based on the previous meta-analysis of sixteen approaches to TAT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Róbert Máthé, PhD., prof. PhDr. Jíří Šípek, CSc., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií