Mgr. Michaela Hýsková

Bakalářská práce

Skleróza multiplex a výživa

Multiple sclerosis and nutrition
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou výživy při roztroušené skleróze (RS). V teoretické části jsou obsaženy teoretické poznatky týkající se roztroušené sklerózy. Je zde popsán možný vztah mezi některými nutričními aspekty a RS. Například je zde popisována souvislost mezi konzumací specifických nutrientů a incidencí RS, vliv některých nutrientů (např. vitaminu D, vitaminu B12, PUFA n-6 a n-3 a mnoho …více
Abstract:
That bachelor thesis deals with nutrition in multiple sclerosis (MS). The theoretical part includes theoretical knowledges concerning multiple sclerosis. There is described the posible link between some nutritional aspects and MS. There is characterized e.g. correlation between consumption of particular nutrients and the incidence of MS, the influence of some nutrients (e.g. vitamin D, vitamin B12 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta