Filip MURŇÁK

Bakalářská práce

Komparace IDS ve vybraných krajích ČR s využitím kvalitativních metod

A Comparison of Integrated Transport Systems in Chosen Regions of the Czech Republic using Qualitative Methods
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním integrovaných dopravních systému Doprava Ústeckého kraje, Pražská integrovaná doprava a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Užito je kvalitativních metod v podobě slovního zhodnocení a SWOT analýzy. Zkoumanými oblastmi jsou jízdné a tarif, oblast dopravní, oblast integrační a oblast uživatelská. V závěru práce jsou poskytnuty podněty ke zlepšení těchto …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the comparison of the integrated transport systems Doprava Ústeckého kraje, Pražská integrovaná doprava and Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Qualitative methods in the form of verbal evaluation and SWOT analysis are used. The examined areas are fares and tariffs, transport, integration and user-friendliness. At the end of the thesis, suggestions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MURŇÁK, Filip. Komparace IDS ve vybraných krajích ČR s využitím kvalitativních metod. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management