Mgr. Mária Svoreňová, Ph.D.

Rigorózní práce

Formal Methods in Optimal Discrete Path Planning with Uncertainty

Formal Methods in Optimal Discrete Path Planning with Uncertainty
Anotace:
Formální metody, jako například ověřování modelů nebo hry na grafech, představují silný matematický nástroj při navrhování či řízení systémů. V posledních letech byly také úspěšně používány v oblasti robotiky, například k řešení problémů diskrétního plánování. Úlohou v takovém problému je najít optimální cestu v diskrétním modelu daného robotického systému vzhledem k daným požadavkům. Protože robotické …více
Abstract:
Formal methods such as model checking and games on graphs provide a powerful mathematical tool in design and control of computer systems. In the last few years, they have been successfully employed in the area of robotics, for example to solve discrete path planning problems. In such a problem, the aim is to synthesize an optimal path in a discrete model of the robotic system subject to a given specification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Oponent: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., Assist. Prof. Sertac Karaman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky