RNDr. Mária Svoreňová, Ph.D.

Disertační práce

Control Strategy Synthesis for Path Planning under Temporal Constraints

Control Strategy Synthesis for Path Planning under Temporal Constraints
Anotace:
Moderní inženýrské systémy jako samořídící auta, bezpilotní letadla, vestavěná zdravotnická zařízení a kooperativní systémy mezi člověkem a robotem se vyvíjí velice rychle podle potřeb průmyslu ale také díky různým akademickým i veřejným soutěžím. Pro mnohé z těchto systémů je bezpečnost kritickou podmínkou pro jejich nasazení v praxi. Proto úměrně rychlému rozvoji narůstá i potřeba formálních přístupů …více
Abstract:
Modern engineering systems such as autonomous ground and aerial vehicles, embedded medical devices and human-robot collaborative teams evolve quickly due to industrial needs as well as academic and public competitions. As these systems are typically safety-critical, there is an equally growing need for formal approaches to their specification, design and verification. Motivated by mobile robotics, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Oponent: Asst.-Prof. Dr. Ezio Bartocci, Assoc. Prof. Alessandro Abate

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika