Bc. Osama Altayyar

Diplomová práce

Modelling of economic processes using ARIMA models

Case study: Applying ARIMA Models to Qatar's GDP

Abstract:
The theoretical part of this thesis titled "Modeling of Economic Processes Using ARIMA Models" focuses on the process of predicting and analyzing future values of an economy using various types of economic models. This part includes a brief introduction to the economics, modeling process and information on various types of models that can be used. Examples of those models: AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA …více
Abstract:
Teoretická část diplomové práce Modelování ekonomických procesů pomocí modelů ARIMA se zaměřuje na procesy predikce a analýzy budoucích hodnot ekonomiky pomocí různých typů ekonomických modelů. Tato část zahrnuje úvod do ekonomiky, procesu modelování a poskytování informací o dalších typech modelů, které lze použít. Příklady těchto modelů: modely AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ARIMAX a SARIMAX. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Ibl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Altayyar, Osama. Modelling of economic processes using ARIMA models. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní