Bc. Viera Sláviková

Diplomová práce

Vliv hypoxie na buněčnou diferenciaci indukovanou pomocí kyseliny all-trans retinové a inhibitorů LOX/COX u buněk osteosarkomu

The effects of hypoxia on cell differentiation induced with all-trans retinoic acid and LOX/COX inhibitors in osteosarcoma cells
Abstract:
Tumor cells are typically known for their inability to differentiate into mature phenotypes. A high proliferation potential is often connected with this defect, resulting in deregulated growth of tumor cell mass. Differentiation therapy focused on transformed cells differentiation is the most promising approach in this case and often leads to better outcome compared to conventional chemotherapy. Retinoids …více
Abstract:
Jedním z typických rysů nádorových buněk je porucha schopnosti diferencovat do terminálních fenotypů charakteristických pro danou tkáň. S touto poruchou je spojený vysoký proliferační potenciál, jehož následkem je nekontrolovatelný nárůst masy nádorově transformovaných buněk. Slibným terapeutickým přístupem je v těchto případech diferenciační terapie zaměřená na indukci diferenciace nádorových buněk …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Petr Chlapek, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta