Mgr. Martina Rédová, Ph.D.

Disertační práce

Zesilování účinku induktorů diferenciace na modelu solidních nádorů in vitro

The enhancement of differentiation inductors effects on the solid tumors model in vitro
Anotace:
Indukovaná diferenciace nádorově transformovaných buněk do terminálních stádií představuje v současné době jednu ze slibných strategií protinádorové terapie. V posledních letech se pozornost zaměřuje také na možnosti kombinované indukce diferenciace, kdy je diferenciační efekt jednoho činidla modulován souběžnou aplikací dalších sloučenin. Tento terapeutický přístup byl úspěšně demonstrován nejen na …více
Abstract:
Induced differentiation of transformed cells into mature phenotypes is considered to be one of the most promising strategies of recent antitumor therapy. The effects of differentiation inductors may be further potentiated by their co-application with other compounds. This therapeutic approach heas been successfully demonstrated both on tumor cell lines and in clinical practice, especially in treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta