Bc. Hana Fickerová

Bakalářská práce

Kód

Code
Anotace:
Bakalářská práce je tvořena především sérií prací, vycházejících z tematiky ženství a času v různých oblastech života. Celou problematiku zkoumám za pomoci různých technik. Teoretická část je pak více zaměřena na ženské umění, feminismus a gender na poli výtvarném.
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts. The first part which is also the main one consists of a series of works based on theme of womanhood and time of various parts of life. The issue is studied by different techniques, namely: drawing, embroidery, notes and two performances. The inspiration regards to dailiness and ordinary objects of daily use. The second part, the theoretical one focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Svobodová
  • Oponent: Mgr. Júlia Zorkovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta