Bc. Matej Jasík

Diplomová práce

Mutageneze nekódujících RNA u multiformního glioblastomu pomocí metody CRISPR/Cas9

Mutagenesis of non-coding RNAs in glioblastoma multiforme by CRISPR/Cas9
Anotace:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejagresivnější primární mozkový nádor s mediánem přežití 14,6 měsíce. I přes extenzivní výzkum v této oblasti zůstává GBM nevyléčitelným nádorovým onemocněním. Většina lidského genomu je aktivně přepisována, ale pouze méně než 2 % transkriptů je překládáno do výsledné formy proteinů. Deregulace nekódujících RNA je běžným znakem lidských nádorů. Expresní profily dlouhých …více
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive primary brain tumour with a median survival of 14.6 months. Despite extensive research, GBM remains incurable. Majority of human genome is actively transcribed, but only less than 2 % of transcripts codes for proteins. Dysregulation of non-coding RNAs is common event in human tumours. Expression patterns of long non-coding RNAs (lncRNAs) in humans …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Kamila Součková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika