Bc. Libor Bláha

Diplomová práce

Systémová podjatost úředníků veřejné správy

Systemic Bias of Public Officials
Anotace:
Diplomová práce přibližuje institut podjatosti úředníků ve správním řízení, s tím, že poukazuje na základní důvody, pro které je tento institut tradičně v procesních úpravách obsažen. Dále se věnuji tzv. systémové podjatosti, kdy v prvé řadě pojmově vymezuji, co se tzv. systémovou podjatostí rozumí, a poté se zabývám tímto institutem, jak z pohledu právně teoretického, tak z pohledu pozitivně právní …více
Abstract:
This thesis approaches the bias institute officials in administrative proceedings, that points to the underlying reasons for this Institute is traditionally included in the editing process. Next I attended so. Systemic bias, which primarily conceptually define what is called. Systemic bias means, and then deal with this institute, both in terms of legal theory and in terms of positive legislation, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta