Theses 

Prolínání původní filmové hudby s hudbou klasickou – David Czech

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

David Czech

Bachelor's thesis

Prolínání původní filmové hudby s hudbou klasickou

Intertwining of film and classical music

Abstract: Bakalářská práce „Prolínání původní filmové hudby s hudbou klasickou“ pojednává o různých momentech v historii, kdy se tyto dvě zmíněné oblasti hudby přibližují či splývají, a to jak v rámci užití klasické hudby ve filmu, přepracování původní filmové hudby do klasické formy prováděné koncertně či v případě skladatelů, kteří se zabývali ve své práci oběma žánry. Touto cestou práce poukazuje na úzkou souvislost daných odvětví hudby a na jejich nespornou vývojovou příbuznost.

Abstract: Bachelor thesis „Intertwining of film a classical music” is primarily focused on various moments in history when these two areas of music are coming closer together, both in the use of classical music in the film, the reworking of original film music into a classical form performed in concerts or in the case of composers who have worked with both genres. In this way, the thesis points to the close linkage between those branches.

Keywords: filmová hudba, dějiny filmu, film, E. W. Korngold, D. Šostakovič, S. Prokofjev, O. Jeremiáš, J. Srnka, V. Trojan, Z. Liška, film music, film history, D. Shostakovich, S. Prokofiev

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Miloš Schnierer
  • Reader: doc. MgA. Robert Kozánek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/l92ko/


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:25, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz