Bc. Jiří Halm

Diplomová práce

Porovnání metod stanovení chemické spotřeby kyslíku

Comparison of methods for determination of chemical oxygen demand
Anotace:
Téma diplomové práce je Porovnání metod stanovení chemické spotřeby kyslíku. Chemická spotřeba kyslíku je jeden ze základních ukazatelů znečištění vod. Udává míru znečištění organickými a oxidovatelnými anorganickými látkami. Práce se zaměřuje na porovnávání metod, které se v praxi běžně používají pro stanovování CHSK v odpadních vodách. Posuzovanými metodami jsou metoda titrační a metoda spektrofotometrická …více
Abstract:
The topic of the thesis is Comparison of methods for determination of chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand is one of the basic indicators of water pollution. It indicates the degree of pollution by organic and oxidizable inorganic substances. The work is focused on comparison of methods, which are commonly used for the determination of COD in wastewater. The methods assessed are the titration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta