Bc. Aneta Hrazdilová

Bakalářská práce

Psychosociální potřeby žen v souvislosti s předčasným porodem

Women’s Psychosocial Needs in Conjunction with Premature Birth
Anotace:
Práce se zabývá naplňováním psychosociálních potřeb žen v souvislosti s předčasným porodem. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sumarizuje předčasný porod, nedonošeného novorozence, změny v psychice těhotné ženy a psychosociální potřeby žen v těhotenství a po porodu s důrazem na porod předčasný. Praktická část se skládá z dvanácti případových studií žen po předčasném porodu …více
Abstract:
This thesis deals with the filling of women’s psychosocial needs in conjunction with premature birth. It is divided into theoretical and practical part. The former summarizes the premature birth, premature newborns, changes in pregnant women’s psyche and women’s psychosocial needs during pregnancy and after the delivery with emphasis on premature birth. The latter consists of twelve case studies concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Markéta Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta