RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Doctoral thesis

Flow-based Brute-force Attack Detection in Large and High-speed Networks

Flow-based Brute-force Attack Detection in Large and High-speed Networks
Abstract:
Detekce síťových průniků je svázána s analýzou obsahu paketů, konkrétně s hledáním signatur známých útoků. S rostoucím počtem připojených uživatelů, zařízení a dostupných služeb roste i rychlost počítačových sítí od stovek megabitů až k desítkám gigabitů za sekundu. Doposud používané detekční metody, které zpracovávají celý obsah paketů, nezvládají zpracovat všechny pakety při takových rychlostech …more
Abstract:
Network-based intrusion detection is traditionally bound to deep packet inspection, i. e. searching for known signatures of attacks in the packet payload. With the rise of connected users, devices and offered services, the speed of computer networks is increasing from hundreds of megabits to tens of gigabits per second. As a result, the traditional approach to the intrusion detection is infeasible …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies