Bc. Jan Přibyl

Bakalářská práce

Výukové metody odborných teoretických předmětů používané na středních odborných školách

Teaching methods used in vocational theoretical subjects at secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce „Výukové metody odborných teoretických předmětů používané na středních odborných školách“ pojednává o výukových metodách jako prvku edukačního procesu, výběru jednotlivých výukových metod jako jednou z hlavních kompetencí učitele. Jednotlivé výukové metody jsou charakterizovány, popsány jejich výhody, nevýhody a uplatnění. Druhá část bakalářské práce se věnuje průzkumu mezi studenty …více
Abstract:
The bachelor thesis „Teaching methods used in vocational theoretical subjects at secondary schools“ deals with teaching methods as an element of educational process and about choosing of individual teaching methods as one of the main competences of a teacher. The individual teaching methods are characterised and their strenghts, weak points and use are described. The other part of the thesis is about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta