Bc. Kateřina Návojová

Bakalářská práce

Série rozhovorů o jezdectví pro časopis Svět koní

The set of interviews about horse riding for Svět koní
Anotace:
Tato tvůrčí bakalářská práce se zabývá méně tradičním tématem, a to jezdeckým sportem. Cílem práce je teoretické vymezení žánru publicistického rozhovoru a tématu jezdectví, charakteristika žánru a tématu jezdectví v cílovém médiu a vytvoření série pěti publicistických rozhovorů na téma jezdectví pro časopis Svět koní a jejich následná kritická reflexe. Hlavním fokusem je současný stav jezdeckého sportu …více
Abstract:
The focus of this bachelor thesis is equestrian sport. Goal of this bachelor thesis is theoretical definition of journalistic interview and horsemanship. Furthermore, genre characteristics and topic of horsemanship in the target medium are subjected to examination. Aim of the thesis is creation of thematic author interviews for Svet koni periodical. The main focus is description of contemporary state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika

Práce na příbuzné téma