Bc. Kateřina Návojová

Bachelor's thesis

Série rozhovorů o jezdectví pro časopis Svět koní

The set of interviews about horse riding for Svět koní
Abstract:
Tato tvůrčí bakalářská práce se zabývá méně tradičním tématem, a to jezdeckým sportem. Cílem práce je teoretické vymezení žánru publicistického rozhovoru a tématu jezdectví, charakteristika žánru a tématu jezdectví v cílovém médiu a vytvoření série pěti publicistických rozhovorů na téma jezdectví pro časopis Svět koní a jejich následná kritická reflexe. Hlavním fokusem je současný stav jezdeckého sportu …more
Abstract:
The focus of this bachelor thesis is equestrian sport. Goal of this bachelor thesis is theoretical definition of journalistic interview and horsemanship. Furthermore, genre characteristics and topic of horsemanship in the target medium are subjected to examination. Aim of the thesis is creation of thematic author interviews for Svet koni periodical. The main focus is description of contemporary state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Journalism